top of page
מנחל תאנה לחורשת גבעת יואב
Hiking with kids

מנחל תאנה לחורשת גבעת יואב:

נופי הכנרת וראשית ההתיישבות בגולן בימי העליה הראשונה.

אורך הקטע: 6 ק"מ

דרגת קושי: מצפון לדרום - בינוני. מדרום לצפון - קל.

איך מגיעים:

נחל תאנה על כביש 789: נוסעים מזרחה מעט יותר משבעה ק"מ מצומת כורסי במעלה כביש 789, כאן יורדת דרך רכב מהכביש מערבה. כאן אפשר לרדת מהרכב בביטחה וללכת על הדרך האדומה כ־200 מ' עד למפגש עם שביל הגולן. 

חורשת גבעת יואב: יוצאים מהשער המערבי של מושב גבעת יואב ונוסעים חצי ק"מ עד לחורשת אורנים והסתעפות של דרך העפר דרומה המתחברת עם שביל הגולן.

מחורשת גבעת יואב לאמפי גולן

מחורשת גבעת יואב לאמפי גולן:

דרך כפרי הגולן ונחל עין גב לקו פרשת המים

אורך הקטע 7 ק"מ

דרגת קושי:  מצפון לדרום - בינוני. מדרום לצפון - בינוני.

איך מגיעים

גבעת יואב: יוצאים מהשער המערבי של מושב גבעת יואב ונוסעים חצי ק"מ עד לחורשת אורנים והסתעפות של דרך העפר דרומה המתחברת עם שביל הגולן. 

אמפי גולן: כביש 98 דרומית לקיבוץ אפיק, סמוך לצומת הכביש היורד לסוסיתא( בין סימני ק"מ 22-21)

Hiking Trail
מאום אל קנאטיר לנחל תאנה
Trekking in Snow

מאום אל קנאטיר לנחל תאנה

ה"גראנד קניון" של מדינת ישראל

אורך הקטע: 9 ק"מ

דרגת קושי: מצפון לדרום - קשה. מדרום לצפון - קשה.

איך מגיעים:

אום אל קנאטיר: מכביש 808 מצפון לחיספין פונים מערבה לכיוון נטור. אחרי 2.3 ק"מ פונים דרומה על דרך עפר טובה, אחרי חצי ק"מ פונים מערבה ונוסעים עוד כ־2 ק"מ עד מגרש החניה. מכאן יורדים בשביל רגלי דרך אתר העתיקות היפה, אחרי המדרגות פונים דרומה למעיין, עוברים פתח בגדר לדרך רכב (מסומנת בכחול) ויורדים לתוואי ההטיה בו עובר השביל.

נחל תאנה על כביש 789: נוסעים מזרחה מעט יותר משבעה ק"מ מצומת כורסי במעלה כביש 789 דרך רכב יורדת מהכביש מערבה. כאן אפשר לרדת מהרכב בבטחה וללכת על הדרך האדומה כ־200 מ' עד למפגש עם שביל הגולן.

עוד מסלולים באיזור 

bottom of page